Erwin Live

Met diech

Beij e benkske langs de maos, kaom iech haor tege.
De haore in unne start, ‘ch zaog unne lach.
Wat deenk dat meidske noe, is zie verlege?
Toen kaom get los, wetste wat iech tege häör zag?

Met diech zouw iech veur altied wèlle leve!
Zoe weur iech hoonderd jaor op mien gemaak.
Mèt diech wèl iech nog miejer goon beleve,...
Vaanaof d’n ierste tèl waor ut al raak

Jaore later geit ut us good, veer zien nog same
Get vrijgel noe en daan, un traon unne lach
Vaol dekser moot iech noe weg, dat kins diech beame.
Iech haw toch vaan diech, dus hob iech dat, snel weer gezag

Met diech zouw iech veur altied wèlle leve!
Zoe weur iech hoonderd jaor op mien gemaak.
Mèt diech wèl iech nog miejer goon beleve,...
Vaanaof d’n ierste tèl waor ut al raak

Noets mie goon veer oet ein, höbbe ut toch zoe fijjn
Dat is e groet gelök, us leve laank
Dansend goon veer weer roond, rake veer geine groond
Wat iech nog zegke wel, sjat mienen daank

Met diech zouw iech veur altied wèlle leve!
Zoe weur iech hoonderd jaor op mien gemaak.
Mèt diech wèl iech nog miejer goon beleve,...
Vaanaof d’n ierste tèl waor ut al raak

 

© 2022 Erwin Live.