Erwin Live

Blief mer druime!


Simoni Rossi (Buenos Dias)
Tèks: Ursula en Bert Garnier
Zaank: ERWIN

Coupl.1

Diech loers m`ch weer zoe aon,
en wèls weer dreuver zeure.
Meh diech weits zjus wie iech,
tot `t toch noets get zal weure

Diech kins d`r niks aon doen,
`t heet aniks mèt diech te make
Dus doeg noe mer gewoen,
en luuster wat iech zègk! (want iech zègk tege diech)

Refr. (Buenos Dias)

Blief mer druime, mer/toch ‘t is veurbij of: (Buenos dias, jao ‘t is veurbij)
Bin gelökkeg want iech bin weer vrij!
Blief mer druime, iech trap neet mie d’rin (Buenos dias)
Nein, diech kreigs noe ‘ns neet diene zin!

Blief mer druime, mer weet tot iech gaon (Buenos dias, weet noe tot iech gaon)
Aon mien vrijheid kump’s diech neet mie (noets mie) aon
Blief mer druime, iech popel um te goon, ( Buenos Dias)
‘t Is veurbij, jao, veur altied gedoon!


Coup.2

Iech höb zoe dèks gezag
En noets d’reuver geloge
Diech zoe dèks oet gelag
Tot dit ech alles is!!
BUG’PROD 2008/ Erwin/ Pebble Music/ Buanos Dias

© 2022 Erwin Live.