Erwin Live

Laot miech vrijj!

Geine dee zeet wat iech moot doen Geine verbeet iech daon ut gewoen
Geine mins dee miech ech kin, nein geine mins iech bin wee iech bin
Iech wel ut beste hoole oet mien leve met wee of wie dat is miech um ut eve
Iech zal ouch altied dreuver blieve wake
tot miech toch geine in mien hart zal rake
al kom iech soms get ongeveulig euver en geef iech diech te deks mer weer ‘ns dreuver
en weit iech ouch iech kin dat soms neet make
mer regel gere zelluf al mien zake

Laot meich goon haw neet vas höb begrip veur miech
Op mien eige meneer haw iech toch vaan diech 2x

Wel iech miech eint goon drinke dat moot kinne
Daan hoof iech toch gein smoesjes te verzinne
Iech leef mien eige leve zoonder wette
De hoofs toch neet altied op miech te lette
Kins diech de tege, um zoe te leve,
de zals toch moote of miech verlaote

Laot meich goon haw neet vas höb begrip veur miech
Op mien eige meneer haw iech toch vaan diech 2x

Iech wel ut beste hoole oet mien leve met wee of wie dat is miech um ut eve
Iech zal ouch altied dreuver blieve wake
tot miech toch geine in mien hart zal rake
al kom iech soms get ongeveulig euver en geef iech diech te deks mer weer ‘ns dreuver
en weit iech ouch iech kin dat soms neet make
mer regel gere zelluf al mien zake


Laot meich goon haw neet vas höb begrip veur miech
Op mien eige meneer haw iech toch vaan diech 2x

© 2022 Erwin Live.